AdBender Kullanım Koşulları

İşbu metnin hazırlanma amacı, Ad Bender uygulamasına (“Ad Bender”) üye olmadan önce Ad Bender’ın gizlilik politikası hakkında bilgi sahibi olmanızın sağlanması, Ad Bender tarafından işlenmesi planlanan kişisel verilerinizin işlenmesine açık rıza vermeden önce işlenme şartları ile ilgili tarafınıza gerekli bilgilendirme yapılması ve tarafınıza ticari elektronik ileti gönderilmesine ilişkin izin alınmasıdır.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca veri sorumluları, kişisel verilerin işlenmesi sırasında ilgili kişileri Kanun’un 10.maddesinde yer alan hususlarla ilgili bilgilendirmekle yükümlüdür.

İşlenen Kişisel Verileriniz

Ad Bender’a üye olmanız ve kullanmanız halinde kullanıcı adı, e-mail adresi, şifre, takip ettiğini dizi, yayın, program bilgileri ve bunlarla ilgili yapmış olduğunuz yorumlar, diğer üyelerin yapmış oldukları yorumlara ilişkin beğeniler, şeklindeki kişisel verileriniz tarafımızca kaydedilecek ve işlenecektir.

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Kişisel verileriniz, kullanıcı hesabının oluşturulması, kullanıcı hesabına üçüncü kişilerin erişiminin engellenmesi için şifreleme yapılması, tarafınıza Ad Bender tarafından takip ettiğiniz dizi, yayın ve programlarla ilgili push notification (bildirim) gönderilmesi, Ad Bender nezdinde verilen hizmetlerin kullanılabilmesi, yorum yapabilmeniz, yapmış olduğunuz yorumları görüntüleyebilmeniz, diğer kişilerin yorumlarınızı görüntüleyebilmesi, tarafınıza Ad Bender ve/veya diğer üçüncü kişiler tarafından her türlü reklam, pazarlama ve tanıtım ürün ve içeriklerinin gönderilebilmesi, bilgi teknolojileri alanında hizmet alma,  genel trendleri daha iyi anlamak (örn. tercihlerimi analiz ve tahmin etmek), ilgi alanlarımı, tercihlerimi ve görüşlerimi daha iyi kavramak ve benimle iletişimini ve etkileşimini kişiselleştirmek, tarafınıza daha iyi hizmet verilebilmesi, istatistiki çalışmalar yapılması, gerekli durumlarda tarafınızla iletişim kurulması, yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla işlenecektir.

Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz, İş ortaklığının kurulma amaçlarının yerine getirilmesini temin etme amacıyla iş ortaklarına, genel trendleri daha iyi anlamak (örn. tercihlerimi analiz ve tahmin etmek) amacıyla uygulama veya analiz hizmeti sunan üçüncü kişilere, reklam verenlerle paylaşılmak için anonimleştirmek şartıyla reklam verenlere, veri sorumlusunun ticari faaliyetlerine ilişkin stratejilerin tasarlanması, şirket prosedürlerine uygun bilgilendirmelerin yapılması ile ilgili mevzuat hükümlerine uygun şekilde denetim amaçlarıyla sınırlı olarak hissedarlara, pazarlama, analiz yaptırma, bilgi teknolojileri alanında hizmet alma,  genel trendleri daha iyi anlamak (örn. tercihlerimi analiz ve tahmin etmek), ilgi alanlarımı, tercihlerimi ve görüşlerimi daha iyi kavramak ve benimle iletişimini ve etkileşimini kişiselleştirmek amacıyla ilgili hizmetleri veren üçüncü kişilere, Ad Bender ve www.adbenderapp.com internet sitesinin, ayrıca buraya üyeler tarafından eklenecek, girilecek tüm bilgilere ilişkin hosting hizmetlerinin sağlanması için hosting firmalarına, Hukuki yetkileri dahilinde talep ettikleri amaçla sınırlı olarak ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına, mahkemelere, resmi makamlara, savcılığa ve özel hukuk kişilerine, hukuki yükümlülükleri kapsamında avukatlara, hukuk müşavirlerine aktarılabilecektir.

Kişisel Veri Toplamanın Hukuki Sebebi ve Yöntemi

Kişisel verilerinizi toplamamızın hukuki sebebi Kanun’un 5.maddesinin birinci fıkrası uyarınca vereceğiniz açık rızanızdır. Kişisel verileriniz Ad Bender veya www.adbenderapp.com internet sitesine üye olurken vereceğiniz bilgilerin toplanması, Ad Bender’ın tarafınızca kullanılması sırasında yapacağınız işlemlerin, beğenilerin, takip etme işlemlerinin kayıt altına alınması ve yorum yapmanız gibi faaliyetlerin kayıt altına alınması suretiyle otomatik yöntemlerle toplanacaktır.

 

Kanuni Haklarınız

İşbu bilgilendirme metni kapsamında işlenecek kişisel verilerinize ilişkin olarak ilgili Veri Sorumlusu’na veya temsilcisine  başvurarak (i) Kişisel Verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, (ii) Kişisel Verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, (iii) Kişisel Verilerinizin işlenme amacını ve bu amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, (iv) yurt içinde ve yurtdışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme, (v) Kişisel Verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme (vi) Kişisel Verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde  silinmesini veya yok edilmesini isteme, (vii) Kişisel Verilerinizin talebiniz üzerine düzeltilmesi veya güncellenmesi ya da talebiniz üzerine silinmesi halinde bunun Kişisel Verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme (viii) işlenecek Kişisel Verilerinizin otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle şahsınız aleyhine bir sonuç ortaya çıkması halinde buna itiraz etme ve (ix) Kişisel Verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramam halinde zararımın giderilmesini isteme hakkına sahipsiniz.

Uygulanacak Hukuk, Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri

İşbu Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve İletişim İzni, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir. Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve İletişim İzni’nin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkeme ve İcra Daireleri yetkilidir.

İletişim İzni

İşbu Gizlilik Politikası/Kişisel Verilere İlişkin Aydınlatma Metni/İletişim İzni’ni kabul etmekle tarafınıza çeşitli avantajların sağlanıp sunulabilmesi ve size özel tanıtım, promosyon, reklam, satış, pazarlama, anket ve benzer amaçlı her türlü elektronik iletişimin e-posta ve benzeri yollarla yapılması ve diğer iletişim mesajlarının gönderilmesi izin vermiş olacaksınız.

Ayrıca dilediğiniz zaman ve hiçbir gerekçe belirtmeden Ad Bender’a üye olunması sırasında e-posta adresi ve diğer iletişim bilgileri aracılığıyla almayı kabul edeceğiniz ticari elektronik iletileri (ticari iletişimi) de reddetme hakkına sahip olduğunuzu ve bunun için de Veri Sorumlusuna başvuru hakkınızın olduğunu bildiririz.

Kişisel Verilerinizin İşlenmesine ilişkin Açık Rıza

İşbu İşbu Gizlilik Politikası/Kişisel Verilere İlişkin Aydınlatma Metni/İletişim İzni’ni kabul edip Ad Bender’a üye olmakla işbu metinde sayılan kişisel verilerinizin, yine işbu metindeki şartlar kapsamında toplanmasına, elde edilmesine, işlenmesine, aktarılmasına, paylaşılmasına ilişkin açık rıza vermiş olacaksınız.

Veri Sorumlusu ve İletişim

Kişisel Verileriniz Ad Bender üzerindeki her türlü hak sahibi olan ve Kanun uyarınca veri sorumlusu sayılan UNIHUB-UK LIMITED tarafından işlenmektedir. Veri sorumlusuna erişmek ve Kanun’dan doğan haklarınızı kullanmak için adbender@adbenderapp.com adresine e-posta gönderebilirsiniz.

Çerezler (Cookie) Kullanımı

Çerezler, internet sitesini ziyaret ettiğinizde veya Ad Bender’ı cep telefonunuza yüklediğinizde veya mobilweb üzerinden bağlandığınızda, internet tarayıcınız tarafından yüklenen ve bilgisayarınız, cep telefonunuz veya tabletinizde saklanan küçük bilgi parçacıklarını içeren metin dosyalarıdır.

Bunlar oturum çerezleri, kalıcı çerezler, zorunlu çerezler, işlevsellik çerezleri, analiz çerezleri, ticari çerezler ve üçüncü parti çerezleri gibi tanımlama bilgileridir. Çerezler bilgisayar-cihazlarda, varsa kanuni azami süre aşılmamak kaydıyla, amaca uygun bir süre ile tutulurlar.

Ziyaretçiler istedikleri her zaman cihazlarındaki program ve/veya işletim sistemi ve/veya internet tarayıcısının ya da aplikasyonunu ayarlarından çerezleri düzenleyerek kaldırabilirler ve/veya anılan bildirimleri durdurabilirler (Bu takdirde Sitemizin/ilgili cihazın/programın arzu edildiği gibi çalışmayabileceği ve/veya bildirim içeriklerinden haberdar olunamayacağı bilinmelidir)

Ad Bender’da Kullanılan Çerezler

Veri Sorumlusu olarak Ad Bender’dan en verimli şekilde faydalanabilmeniz ve kullanıcı deneyiminizi geliştirebilmek için tarafımızca Cookie kullanılmaktadır. Cookie kullanılmasını tercih etmezseniz tarayıcınızın ayarlarından Cookie’leri silebilir ya da engelleyebilirsiniz. Tarayıcınızdan Cookie ayarlarınızı değiştirmediğiniz sürece Cookie kullanımını kabul ettiğinizi varsayacağız.

Reklam: Davranışsal ve hedef odaklı reklamların ziyaretçilere gösterilmesi amacıyla kullanılmaktadır. Tarayıcı ayarları aracığıyla kabul etmek ya da reddetmek mümkünüdür.

Facebook: Bu tür çerezler, Facebook üyelerinin (veya üye olmayan kişilerin) pazar analizi ve ürün gelişimi amacıyla izlenmesini sağlar. Çerezin ilk kurulumundan itibaren 2 yıl kullanılır. Tarayıcı ayarları aracığıyla kabul etmek ya da reddetmek mümkünüdür.

Google Analytics: Bu tür çerezler tüm istatistiksel verilerin toplanmasını bu şekilde Sitenin sunumunun ve kullanımının geliştirilmesini sağlar. Google, bu istatistiklere toplumsal istatistikler ve ilgilere ilişkin veriler eklemek suretiyle, kullanıcıları daha iyi anlamamızı sağlar. Sitemiz, Google Analitik çerezleri kullanmaktadır. Söz konusu çerezler ile toplanan veriler, ABD’de bulunan Google sunucularına aktarılmakta ve söz konusu veriler Google’ın veri koruma ilkeleri ile uyumlu olarak muhafaza edilmektedir. Google’ın analitik veri işleme faaliyetleri ve kişisel verilerin korunması konusundaki ilkeler hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak için burayı tıklayabilirsiniz. Son güncellemeden itibaren 2 yıl kullanılır. Çerezlerin Kontrolü https://tools.google.com/dlpaqe/gaoptout

Teknik Çerezler Oturum: Oturum çerezleri oturumun sürekliliğinin sağlanması amacıyla kullanılır. Tarayıcı ayarları aracığıyla kabul etmek ya da reddetmek mümkünüdür.

Kişiselleştirme Çerezleri Dil: Kullanıcının seçtiği dili kaydeder ve buna uygun seçenekler sunar. Sınırsız, tarayıcıdan ayar/silme yapılana kadar bilgisayarda kalıyor. Tarayıcı ayarları aracığıyla kabul etmek ya da reddetmek mümkünüdür. Mobil Eğer kullanıcı Siteyi mobil bir cihazdan ziyaret ediyorsa, ana web sitesini göstermek için kullanılır. (Örneğin, cihazın Flash'ı etkinleştiridiği), ya da Flash'a ihtiyaç duymayan bir mobil sitede olduğunu. Kaynak site kullanıcının tercihlerinin daha iyi anlaşılabilmesi için kaydedilir.